Al meer dan 726.000 bezoekers!

Zijsprokkels

Nieuwste artikels

Zijsprokkel 105: Betwiste grond in Kapellen

Technische fiche

In het kerkarchief van Meensel bevindt zich een grote kaart, op 29 juni 1774 opgemeten door de bekende Tiense landmeter J.C.F. Naveau. Het document uit het kerkarchief van Meensel heeft het nummer 18/2. Op het plan ligt het noorden onderaan. Het betwiste stuk heeft het kadasternummer A 274, op de kaart aangeduid met de letter E en de tekst "Dit is het parceel in questie". De omliggende percelen en wegen zijn eveneens met letters aangeduid. Aan de hand van mijn documentatie kon ik alle percelen lokaliseren. Zie P. Kempeneers, Kapellen bij Glabbeek. Plaatsnamen en hun geschiedenis, verschenen in de Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, 2009, p. 61-142.

Tekst

• Letter A: perceel A 227, drijhouk oft drijhorinck. Zulk driehoekig perceel heette ook Driebek.

• Letter B: den wegh van thienen op scherpenheuvel oft sighem. Dit is de huidige Stationsstraat.

• Letter C: de ganse straete. Dit is de huidige Groenstraat.

• Letter D. Zonder naam. Het is de verbinding tussen de Ganzestraat en de Weg van Tienen naar Scherpenheuvel.

• Letter E: perceel A 274. Dit is het parceel in questie.

• Letter F: percelen A 275-276. Eigenaar: Jan Nys den auden als tochtenaer uxoris nomine [= in naam van de echtgenote].

• Letter G: percelen A 280-281. Eigenaars: d'erfgenaemen d'Amenzaga ofte Schotte.

• Letter H: perceel A 273. Parceel der abdije van Heijlissem.

• Letter IJ. Dit is het vervolg van weg met de letter B.

• Letter K: percelen A 211 en A 292, bosch der abdye van tongerloo. Dit bos heette het Ganzebos (Kempeneers, p. 81).

• Letter L: percelen A 270-271-272, huijs ende hof van Henrick van Hellemont.

Overgezet door dr. Paul Kempeneers. Tienen, 23 januari 2014. Verschenen op de website op 15 december 2014.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional