Al meer dan 722.000 bezoekers!

Zijsprokkels

Nieuwste artikels

Zijsprokkel 88: Belastingbetalers in Kerkom (1653)

Op 19 juli 1653 noteerden de meier en de schepenen van Kerkom in een Extra Ordonarisse cedule de namen van de inwoners in Kerkom die een belasting betaalden (Schepengriffies 6015, varia, RA Leuven). Ik noteer de namen van de 3 folio's alfabetisch.

Henrick Aerts† Merten Nijs†
Jan Auselaer† Henrick Pasteel†
Lijsbet Baels† Mijn heer Pastoir†
Jan Barebas† Claes Paulus†
Liebrecht Barebas† Peter Peters†
Willem Bastaerts† Willem Raijmaeckers†
Henrick Bosmans† Jan Renson†
Henrick Cloets† Paeschaet Renson†
Jan Cloets† Jan Smaelen†
Jacob Coenen† Laurijs Smaelen†
Bastiaen Cuijpers† Geert Smets†
Catlijn De Welde† Cornelis Tannoije†
Jan De Welde† Jaecqs Tempts†
Olivier Docquier† Jaecqs Tempts daude (= de oude)†
Henrick Heddricx† Laurijs Tempts†
Huijbrecht Huijbrechts           † Rigga Tombuer†
Geraert Immens† Vranck Van Cauthem†
Peter Janssens† Ghijsbrecht Van Rottum†
Willem Janssens† Liebrecht Van Welde†
Anthoen Lavaerts† Steven Van Wuddinghe†
Henrick Lavaerts† Jan Vande Waeren†
Henrick Lavaerts II† Willem Vande Waeren†
Jan Lavaerts† Willem Vande Waeren aude†
Robijn Lavaerts† Anthoen Vander Woestynen†
Peter Leemans† Henrick Vogels†
Jan Lemmens† Jan Wauthers†
Claes Macka† Jan Wijebrechts†
Jan Mattheus† Joris Wuedts†
Henrick Nijs†  

Samen betaalden ze 441 gulden en 4 1/2 stuivers belastingen.

De belastinginner van Pieter Brueghel de Jonge

Extra Ordonarisse cedule gestelt ende geordoneert bij mijeer ende schepenen deser heerlijckheyt van kerckum desen xix Julij 1653.


(f. 1) Henrick Bosmans, Bastiaen Cuijpers, Geert Smets, Catlijn de Welde, Huijbrecht Huijbrechts, Steķen (= Steven) van Wuddinghe, Geraert Jmmens, Henrick Heddricx, Jan Smaelen, Oliķier (= Olivier) Docquier, Peter Leemans, Willem Bastaerts, Laurijs Smaelen, Jan Mattheus, Willem Janssens, Peter Peters, Liebrecht van Welde, Henrick Aerts, Merten Nijs.
(f. 2) Jan Wijebrechts, Jan Cloets, Jan Renson, Claes Macka, Jan Auselaer, Rigga Tombuer, Henrick Cloets, Vranck van Cauthem, Willem vande Waeren daude (= de oude), Jan vande Waeren, Ghijsbrecht van Rottum, Henrick Vogels, Jaecqs Tempts, Willem vande Waeren, Paeschaet Renson, Jan Wauthers, Henrick Pasteel, Cornelis Tannoije, Jaecqs Tempts daude, Jan Laķaerts (lees: Lavaerts), Jacob Coenen, Peter Janssens.
(f. 3) Willem Raijmaeckers, Henrick Laķaerts, Lijsbet Baets, Laurijs Tempts, Jan Barebas, Henrick Nijs, Claes Paulus, Robijn Laķaerts, Liebrecht Barebas, Henrick Laķaerts, Anthoen Laķaerts, Jan Lemmens, Jan de Welde, Anthoen vander Woestynen, Joris Wuedts, mijn heer Pastoir.
Samen betaalden ze 441 gulden en 4 1/2 stuivers belastingen.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 3 juli 2013.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional