Al meer dan 726.000 bezoekers!

Sprokkels 1-50

Nieuwste artikels

Overzicht Sprokkels

Tiense sprokkels 1-50

050 De oude Nieuwe Straat, deel 1.
049 Versin in de Gulden Laars.
048 Avendoren, de wijk der sterken.
047 Guillotin in de Bareel.
046 Verankerd op de Mene, deel 2.
045 Verankerd op de Mene, deel 1.
044 Een straat met oude kleerkopers.
043 Het huis met de kogel.
042 Willemaers met veel vertakkingen.
041 Betrains, de schitterende raaf.
040 Logist, beroemd met de speer.
039 De potbakkerij van Vanmol.
038 Dokter Landeloos in de Lekpot.
037 Een witte Windroos.
036 Van Sina van Sinaai.
035 Huisnamen als trekpleisters.
034 -aert in een vreemd kleed (Frerart)
033 Een reus met een accent (Dereze).
032 De grasstreek Brabant.
031 Een verrezen brug.
030 Tiense kweikers.
029 De nieuwe provincie Vlaams-Brabant.
028 Een nieuw gebraad: Kopaf.
027 De Ginkgo en de Kromme Elleboog.
026 Van Keizer naar Kredietbank.

VANAF 026 IN PUBLIPERS

025 Het Gulden Hoofd II (Duys).
024 Het Gulden Hoofd I (Grote Markt).
023 De grote kleine Spiegel.
022 Adellijke herbergen.
021 Luc in Den Driesch.
020 De roodbruine Gete.
019 Het Land van Belofte.
018 Meer dan 350 jaar "Rood Paard".
017 Vieringsdata in dokumenten.
016 Te griest door Oplinter.
015 Nog wat gereddel.
014 Een nieuwe Valgaar.
013 Spaanse geiten.
012 De zoon van Gaujo (De Goignies).
011 Voer voor archeologen: De melaatsen van Danebroek; Graven in de Grijpen; Het Hof bij de Broekberg; Bruno in Viandra (Bruinissem).
010 De ridders van Bruningerode.
009 Met liefde door de hel: Het herboren Helstraatje; Liefde is ... (Liefde≠straat).
008 Op een Waaiberg waait het niet.
007 Vissen in de Voorde (Vandervesse).
006 Van Elchingen komt van Elchingen.
005 Het Blokske waar het spookte (Galg).
004 Terug naar de bron: Een verdacht Spimbordel (Hoegaarden).
003 Welkom in Bellekom.
002 Verkeerde genitieven: Wachten op Hugo (Hoegaarden/Huon).
001 Gehonoreerde fouten: Een kraai zonder r (Kasteelstraat); Een poel zonder keien (Keienpoel≠weg); Denneboomweg; Hoe groen was mijn hof (Groneshof).

Zonder nummer.
-- Oude Tiense pompen. - In : BF nr. 281, maart 1994, 42-64.
-- Opkomst en verval van de Tiense lakennijverheid. - In: BF nr. 285-286, 1995, p. 147-153.
-- Oplinterse toponiemen.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional