Al meer dan 722.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Hydronymie van het Dijle- en Netebekken

Hydronymie van het Dijle- en Netebekken Dit werk in 4 delen beschrijft 4200 waternamen uit het Dijle- en Netebekken, dus met inbegrip van de wateren van Velpe, Gete en Demer. De besproken hydroniemen lopen op het grondgebied van 3 provincies: Antwerpen, Brabant en Limburg.

Belangrijk is de nadruk die de auteur legt op de verloren gegane Vloedgrachten. Door vertaling in Coulant díeau en hervertaling in Waterloop is het toponiem Vloedgracht op veel plaatsen verloren gegaan. Samen met de functie! De Arm, gegraven tussen Velpe en Gete ten zuiden van Diest, wacht op uitdieping. Deze uitdieping valt veel voordeliger uit dan het aanleggen van een nieuw wachtbekken. Hetzelfde voordeel kan men halen uit het herstel van de Vloedgrachten. Een probleem dat met de zware regenval steeds actueler wordt.
Een samenvatting van de 3 delen vindt men in het tijdschrift Naamkunde, jaargang 1983.

Deze doctoraatsverhandeling werd bekroond met de Dr. J. Dupontprijs voor Nederlandse Taalkunde van de K.U. Leuven in 1982.

Prijs

Helaas, dit boek is niet meer verkrijgbaar!

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional