Al meer dan 722.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Tips voor taalzuivering

Tips voor taalzuivering De bedoeling van dit werk is, de meest voorkomende twijfelgevallen bijeen te brengen. Hierbij denkt de schrijver niet aan volledigheid, maar aan praktische bruikbaarheid. Daarom zocht hij naar een nieuwe vorm die elke twijfel uitsluit. De formule "zeg" en "zeg niet", waarbij dikwijls het foutieve woord op de voorgrond staat, beantwoordt niet meer aan de pedagogische vereisten van een leerboek. Per woordsoort worden de afwijkingen in het taalgebruik behandeld in klare, overzichtelijke lijstjes. Terecht besteedt Kempeneers veel aandacht aan de uitspraak, met inbegrip van de klemtoon, ook in namen als Ambiorix, Cleopatra en Socrates. Taal is in de eerste plaats gesproken taal.

Prijs

Helaas, dit boek is niet meer verkrijgbaar!

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional