Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Toponymie van Attenrode-Wever

Toponymie van Attenrode-Wever Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Brussel.

154 bladzijden.


In deze publicatie verwerkt Kempeneers de plaatsnamen volgens zijn beproefde methode. In plaats van het materiaal alfabetisch te rangschikken, behandelt hij de toponiemen in afzonderlijke rubrieken. Deze werkwijze maakt de toponymie van beide gemeenten zeer leesbaar. De auteur situeert de dorpen eerst in de grotere fusiegemeente en in Vlaams-Brabant. Verder behandelt hij de nederzettingsnamen Attenrode en Wever zelf, alsmede de gehuchtnamen Heinkensberg, Steenberg, Borcht, Butschoor en Nijsenrode.

Beken en vloedgrachten komen in een volgend hoofdstuk aan bod. Daarna komen de namen voor de hoogten en de laagten, bossen, gras- en akkerland, oude namen voor kerkelijke en burgerlijke gebouwen, en ten slotte de wegen.

Bij heel wat namen hoort een interessante geschiedenis. Wie over de kapel op de Heinkensberg schrijft, kan moeilijk ontsnappen aan het verzonnen verhaal van een Spaanse generaal. Ook de geschiedenis van de kapel voor de Godbarende is uitermate boeiend. Het kasteel zelf bij deze kapel gaat niet terug op een vroeger Hof van Boeslinter, maar op een oud verdwenen paanhuis. Enkel door doorgedreven archiefwerk slaagt de auteur er telkens weer in, om onjuistheden weg te werken.

Het boek is overvloedig geÔllustreerd. Naast 20 fotoís toont Kempeneers ook 12 kadasterkaarten die de toestand weergeven van rond 1860. Een klapper vergemakkelijkt het opzoekingswerk van de geÔnteresseerde lezer.

Bekijk de klapper van deze publicatie.

Bestellen

Het boek kost 18 euro.

De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in BelgiŽ 3 euro, in Europa 7,5 euro, in de rest van de wereld 9 euro.

Ik wil het boek met de post ontvangen. De kostprijs van het boek + de verzendkosten schrijf ik over op rekeningnummer 335-0571390-09 (IBAN BE52335057139009 - BIC BBRUBEBB).
Ik kom het boek bij de auteur afhalen (Leuvensestraat 45 te 3300 Tienen). Het boek betaal ik bij afhaling. Voor een afspraak kunt u bellen naar 016 81 37 28.
Ik wil het boek met de post ontvangen. De kostprijs van het boek + de verzendkosten schrijf ik over via Paypal (zie lager).

Ik wil dat de auteur het exemplaar signeert.

Naam*

Telefoon

Adres*

Opmerking

E-mail*

* Verplichte velden

Betaling via Paypal

Naar
Signeren
Verzendadres
Vragen/opmerkingen

Vragen of opmerkingen

Naam

E-mail

Vraag/opmerking

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional