Al meer dan 722.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Toponymie van Sint-Margriet Houtem

Toponymie van Sint-Margriet Houtem Tijdschrift Oost-Brabant.

128 bladzijden.


De Toponymie van Sint-Margriet Houtem verscheen als 3e nummer van het tijdschrift Oost-Brabant 2006. Monument op militair kerkhof van Sint-Margriet Houtem Het werd een dik nummer van 128 bladzijden, ook verkrijgbaar als aparte overdruk. Dit werk van dr. P. Kempeneers is meer dan een verzameling plaatsnamen. Zoals de ondertitel zegt, is het een toponymisch-geschiedkundige studie. Zoals in zijn andere toponymische werken bespreekt de schrijver de plaatsnamen in rubrieken.

Vooreerst wordt Houtem gesitueerd ten opzichte van zijn buurgemeenten en als deel van de stad Tienen. Vervolgens komen de nederzettingsnamen aan bod. Houtem of de woning in het hoogstammig bos is betrekkelijk jong. Veel ouder is de benaming van het gehucht IJzeren, dit is de nederzetting aan de Isara, de voorhistorische naam van de huidige Genovevabeek. IJzeren verwijst naar een zeer vroege bewoning, vele honderden jaren voor de geboorte van Christus. De Bellaard en de Mortel rond 1860 In de volgende hoofdstukken besteedt de auteur aandacht aan de waterlopen en het reliŽf van Houtem, aan de bossen, de namen voor gras- en akkerlanden, de kerkelijke en burgerlijke gebouwen, de namen voor wegen en voetpaden.

Deze namen dragen soms een boeiende geschiedenis met zich mee. Rechts van het altaar in de Sint-Margrietkerk ligt een merkwaardige grafsteen, wellicht de meest cynische van ons land. De oude bewoner van het Schelkenshof was kanselier Jan van Houtem, een man van macht en aanzien in half Europa rond 1500. Kempeneers ontcijfert voor ons de Latijnse tekst rondom de steen. De in ongenade gevallen kanselier bekijkt zichzelf, nu hij daar dood ligt, ontdaan van al zijn luister.

De toponymie van Sint-Margriet Houtem is wetenschappelijk verantwoord, maar geschreven in een voor iedereen begrijpelijke taal. Het boek is verlucht met verscheidene foto's en kadastrale kaarten van het grondgebied rond 1860.

Prijs

Kostprijs boek 10 €
Verzendkost (101-350g) BelgiŽ3,00 €
Europa7,50 €
Rest van de wereld 9,00 €

Bestelformulier

Ik wil het boek met de post ontvangen. De kostprijs van het boek + de verzendkosten schrijf ik over op rekeningnummer 335-0571390-09 (IBAN BE52335057139009 - BIC BBRUBEBB).
Ik kom het boek bij de auteur afhalen (Leuvensestraat 45 te 3300 Tienen).

Ik wil dat de auteur het exemplaar signeert.

Naam*

Telefoon

Adres*

Opmerking

E-mail*

* Verplichte velden

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional