Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Het oudste cijnsboek van Tienen

Bijdragen van het Hagelands Historisch Documentatiecentrum. Nummer 4, 1995. Herwerkt in 2011.

100 blz.


De tekst bevat de omzetting van het oudste cijnsboek van de hertog van Brabant in Tienen, behalve de folio 44 tot 46. Het origineel wordt bewaard in het rijksarchief te Brussel onder het nummer 44.807 van de Rekenkamers. Dit oudste cijnsboek werd geschreven rond 1350, met latere aanvullingen tot rond 1400.

Het cijnsboek bevat naast de oorspronkelijke tekst talloze aanvullingen. Ze maken het geheel erg onoverzichtelijk en soms zelfs onleesbaar. Door vergelijking met latere cijnsboeken kon Kempeneers alle toegevoegde namen oplossen. Het boek is bijzonder interessant voor de studie van onze oudste familienamen. Wel moeten we er rekening mee houden, dat een aantal familienamen verlatijnst zijn. Een “De Palude” heeft nooit bestaan. Achter deze latinisering schuilt gewoon de naam “Van den Broecke”. Lanio, de vader van Beatrijs van Nazaret, heette gewoon De Vleeschouwer! Interessant voor de studie van onze familienamen is de lijst van Kempeneers met Latijnse voor- en familienamen. Voorbeelden: Albus (De Witte), Braxator (Brieder), De Curia (Van den Hove), Faber (Smet), De Lacu (Van der Meeren), De Lapide (Van der Steen), De Rivo (Van der Beke), De Silva (Van den Bossche), enz.

Het oudste cijnsboek is niet genummerd. De nummers die de auteur bij elke paragraaf opgeeft, verwijzen naar de latere genummerde cijnsboeken. Ze laten toe om het handschrift te vergelijken met later geschreven cijnsboeken. In een aparte lijst komt de gebruikte Latijnse woordenschat, zodat ook niet-Latinisten het cijnsboek kunnen lezen.

Bekijk de klapper van deze publicatie.

Prijs

Kostprijs boek 10 €
Verzendkost (351-1000g) België4,00 €
Europa12,50 €
Rest van de wereld 20,50 €

Bestelformulier

Ik wil het boek met de post ontvangen. De kostprijs van het boek + de verzendkosten schrijf ik over op rekeningnummer 335-0571390-09 (IBAN BE52335057139009 - BIC BBRUBEBB).
Ik kom het boek bij de auteur afhalen (Leuvensestraat 45 te 3300 Tienen).

Ik wil dat de auteur het exemplaar signeert.

Naam*

Telefoon

Adres*

Opmerking

E-mail*

* Verplichte velden

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional