Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Meensel & Kiezegem. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Meensel & Kiezegem Voor zijn toponymie van Meensel en Kiezegem raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek.

Eerst bespreekt hij de grenzen en het bodemgebruik van de beide dorpen gesitueerd in de gemeente Tielt-Winge. Vervolgens verklaart hij de nederzettingsnamen: Kiezegem, Meensel en het gehucht Nijsenrode. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van de beken van het Wingebekken, de Begijnenbeek met bijlopen, en de oude Glabbeek, samen met de wouwers en poelen. Talrijk zijn de hoogtenamen als Bremberg, Vrankenberg, Kalenberg, Mannenberg. Interessant zijn ook de namen voor bossen, beemden, eusels, broeken, driesen, kouters, en specifieke woorden als Eekt, Geplant, Wamerschot, Veelhof, Baarlebroek, Kastrobeemd, Oedenrot, Mantelaar, Pootken, Stormshoeve, Dielenborg.

Naast de geschiedenis van de twee kerken, de kapellen en de pastorieŽn vertelt Kempeneers over het voormalige Hof van Kiezegem en nog bestaande grote boerderijen en huizen zoals die van Nijsenrode en de Zilverberg. De schuttersgilden komen aan bod dank zij bewaarde documenten.

Uiteraard komen in het boek belangrijke historische documenten voor, die een licht werpen op de sociale context van beide dorpen heel lang geleden. Tot slot bespreekt de auteur het wegennet.

Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Het boek telt 192 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 12 historische documenten, 21 plattegronden, 22 prentkaarten en foto's. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Afhalen

Het boek kost 16 euro. U kunt het afhalen bij de auteur (Leuvensestraat 45 te 3300 Tienen). Voor een afspraak kunt u bellen naar 016 81 37 28. Het boek betaalt u bij afhaling.

Verzenden

Betaling via overschrijving

U mag de kostprijs van het boek + verzendkost (BelgiŽ 4 euro, Europa 12,5 euro, rest van de wereld 20,5 euro) overschrijven op het rekeningnummer IBAN BE52335057139009 (BIC BBRUBEBB), met vermelding van welk boek, het verzendadres en of het gesigneerd moet worden.

Betaling via Paypal

Naar
Signeren
Verzendadres
Vragen/opmerkingen

Vragen of opmerkingen

Naam

E-mail

Vraag/opmerking

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional