Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Oude woorden

Oude Woorden Jarenlang verzamelde dr. Paul Kempeneers oude woorden bij het lezen van archiefstukken in een woordenboek. Dit boek wil een gids zijn voor wie in oude archiefstukken woorden tegenkomt die hij/ zij niet kent.

Veel woorden komen uit het Frans of het Latijn zoals abalieneren, denarius of denier, iniquiteijt, onsel, ooistal, lubbe, Sint-Stevensdag, sommierlyck, sixe, slatten, traniels, tribuyt, wouwer, enz. Afkortingen zijn in oude teksten legio zoals sr (sieur), dcus (dictus), noe (nomine), q.l. (quod libet). Cijfers in rekeningen en data zijn voor velen moeilijk, zoals xvj (16) of xcj (91). Ook doubletten van plaatsnamen zijn opgenomen, zoals Tirlemont naast Tienen. Sommige dubbele vormen zijn niet meer officieel in gebruik, maar helpen de lezers bij de identificatie van gemeenten in oude geschriften. Een voorbeeld is Bisschopswilder, nu enkel bekend als Villers l'Evêque, maar vroeger in doopregisters ook in gebruik als Villare Episcopi. Zo vindt de lezer in de lijst naast Scherpenheuvel ook de Franse variant Montaigu en de Latijnse vertaling Aspricollis of Mons Acutus.

Interessant zijn de Latijnse woorden. Als een stamboomonderzoeker in Hoeleden bij een voorouder leest occisus a gallis (gedood door Fransen), wil hij graag de betekenis kennen. Niet alle verlatijnste familienamen zijn vlug herkenbaar, zoals De Palude voor Uytebroeck, De Monte voor Vanden Berghe, De Tilia voor Vander Linden, Andree voor Driessens, zonder te spreken van het geheimzinnige De Repagulo, de verlatijnsing van Vander Hameyde of jawel Viruli voor Mennekens.

Woordenlijst: zie Woordenlijst Oude woorden.

De nieuwe versie van het boek telt 228 bladzijden. Het is ook te koop als e-boek, via Amazon.

Afhalen

Het boek kost 15 euro. U kunt het afhalen bij de auteur (Leuvensestraat 45 te 3300 Tienen). Voor een afspraak kunt u bellen naar 016 81 37 28. Het boek betaalt u bij afhaling.

Verzenden

Betaling via overschrijving

U mag de kostprijs van het boek + verzendkost (België 3 euro, Europa 7,5 euro, rest van de wereld 9 euro) overschrijven op het rekeningnummer IBAN BE52335057139009 (BIC BBRUBEBB), met vermelding van welk boek, het verzendadres en of het gesigneerd moet worden.

Betaling via Paypal

Naar
Signeren
Verzendadres
Vragen/opmerkingen

Vragen of opmerkingen

Naam

E-mail

Vraag/opmerking

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional