Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

De Bevolking van Tienen in 1755.

De Bevolking van Tienen in 1755. Volkstellingen in het Hageland.

40 bladzijden.


Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.Het origineel van de volkstelling van 1755 bevindt zich in Anderlecht onder het nummer Staten van Brabant nr. 407/25. Het deel over Tienen omvat 5 bundels. De tekst is verspreid over een linker en een rechter bladzijde, met volgende kolommen: 1. Naemen der persoonen, 2. qualiteijt, ambacht, neringe, conditie officie; 3. vrouwen; 4. Kinders te weten jongers en auderdom; 5. Kinders te weten dochters en auderdom; 6. Domestiken; 7. Vremdelingen; 8. degenen die leven van den H. geest ofte taefel. Soms staan de rubrieken 4 en 5 samen onder de titel "kinderen met hunnen auderdom".

De bewerking omvat de personen, per folio van het origineel, met alle gegevens en omvat achteraan een klapper op de namen.Deze uitgave is te verkrijgen via de Familiekunde Vlaanderen vzw.

Dit boek bekomen worden door het overmaken van 10,00 Ä (verzendkosten binnenland inbegrepen) op rekening nummer 001-3113046-04 (IBAN: BE10 0013 1130 4604 - BIC: GEBA BE BB - Fortis Bank) van FV-Afdeling Leuven, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar met vermelding "Publicatie: 041". Voor leveringen in het buitenland dienen er extra verzendkosten in rekening gebracht te worden. Gelieve hiervoor dan ook vooraf contact op te nemen met DaniŽl Notredame of Nicole Van den Borre (zie hierna).
Het boek kan ook afgehaald worden in het Rijksarchief te Leuven. Gelieve hiervoor wel eerst contact op te nemen met DaniŽl Notredame of Nicole Van den Borre op het nummer (016/44.06.53) of per e-mail nicole-vdb@telenet.be om de nodige afspraken te kunnen maken wanneer deze boeken kunnen afgehaald worden. Enkel in geval van afhaling bedraagt de verkoopprijs van dit boek 8,00 Ä. Het verschuldigde bedrag dient echter steeds op voorhand op bovenvermelde rekening gestort te zijn.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional