Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Volkstelling in Langdorp in het jaar IV (1796).

De Volkstelling in Langdorp in het jaar IV (1796). Volkstellingen in het Hageland.

29 bladzijden.


Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.Bewerking van de originele volkstelling, omgezet naar het Nederlands, met behoud van de 6 kolommen met informatie.Deze uitgave is te verkrijgen via de Familiekunde Vlaanderen vzw.

Dit boek bekomen worden door het overmaken van 8,00 Ä (verzendkosten binnenland inbegrepen) op rekening nummer 001-3113046-04 (IBAN: BE10 0013 1130 4604 - BIC: GEBA BE BB - Fortis Bank) van FV-Afdeling Leuven, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar met vermelding "Publicatie: 044". Voor leveringen in het buitenland dienen er extra verzendkosten in rekening gebracht te worden. Gelieve hiervoor dan ook vooraf contact op te nemen met DaniŽl Notredame of Nicole Van den Borre (zie hierna).
Het boek kan ook afgehaald worden in het Rijksarchief te Leuven. Gelieve hiervoor wel eerst contact op te nemen met DaniŽl Notredame of Nicole Van den Borre op het nummer (016/44.06.53) of per e-mail nicole-vdb@telenet.be om de nodige afspraken te kunnen maken wanneer deze boeken kunnen afgehaald worden. Enkel in geval van afhaling bedraagt de verkoopprijs van dit boek 6,00 Ä. Het verschuldigde bedrag dient echter steeds op voorhand op bovenvermelde rekening gestort te zijn.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional