Al meer dan 722.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

De Bevolking van Tienen in 1755

Volkstellingen en Bevolkingslijsten.

50 bladzijden.


In de reeks "Volkstellingen en Bevolkingslijsten" verscheen een vijfde nummer. Het is de leesbare overzetting door Dr. P. Kempeneers van de volkstelling van 1755 in Tienen. De originele telling wordt bewaard in het rijksarchief van Anderlecht onder "Staten van Brabant" nummer 407/25. Het deel over Tienen omvat 5 bundels. De tekst is verspreid over een linker en een rechter bladzijde, met een aantal kolommen. Hierin staan de namen van de personen, hun ambacht of neringe, de aanduiding of de persoon een vrouw heeft, het aantal kinderen en hun leeftijd, de eventuele aanwezigheid van domestiken en vremdelingen. Belangrijk is ook de vermelding of de persoon leeft van de Heilige-Geesttafel.

De tellers hebben, zoals gebruikelijk, Tienen onderverdeeld in 4 wijken: de Kruisboogwijk, de Kolvenierswijk, de Handboogwijk en de Jongmanswijk. De Kruisboogwijk werd verdedigd door de gilde van de kruis- of voetboog, namelijk Avendoren en Mulk, met inbegrip van de Broek- en de Spiegelstraat, dus de westkant van de stad. De Kolvenierswijk werd verdedigd door de Kolveniersgilde, waaronder Aandoren en Grimde, met inbegrip van de Veemarkt, de Lombardstraat en de Gasthuismolenstraat, dus de zuid- en zuidoostkant van de stad. In deze bundel staan ook de namen van de weeskinderen. De Handboogwijk viel onder de bescherming van de handbooggilde, gelegen tussen de Leuvensestraat en de Waaiberg. Dit is de noordkant van de stad. Ten slotte verdedigden de Jongmans of leden van de Rederijkerskamer een gedeelte van de vesten met de Veldborn- en de Vleeshouwersstraat (nu Donystraat), of de oostkant van de stad. Er waren oorspronkelijk 4 wijken, later teruggebracht tot 3.

In een vijfde bundel staan de bewoners van de kloosters en het begijnhof. Achtereenvolgens vinden we hier: de Minderbroeders, de Lievevrouwbroeders, de Kapucijnen, de Bogaarden, de Augustijnen met hun studenten!, de Cellebroeders, de Grauwzusters, en verder de bewoners van Danebroek, het Kabbeekklooster, de Wittevrouwen, Barberendaal, de Annuntiaten, het Sint-Jansgasthuis en ten slotte het Begijnhof.

Kempeneers noteerde de namen per bundel, maar gaf de verschillende items een nummer, van 1 tot 977. Een klapper helpt om een naam gemakkelijk in de bevolkingslijst terug te vinden. De telling is uitgegeven op A4-formaat, beschermd met twee plastiekbladen en een stevige stalen rug.

Deze uitagve is nog te verkrijgen via de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw.

Prijs

Helaas, dit boek is niet meer verkrijgbaar!

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional