Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Thuis in Thienen

Thuis in Thienen Andere uitgaven.

1216 bladzijden.


Dit boek in 3 delen wordt beschouwd als de encyclopedie van het Tiense verleden. Twintig jaar opzoekingswerk stelde de auteur in staat om alle huizen van de binnenstad te lokaliseren. De sleutel hiervoor was een onuitgegeven manuscript met de beschrijving van de structuur van de hertogelijke cijnsboeken, die zich in het rijksarchief van Brussel bevinden.

Deze structuur bestaat uit een opsomming van de verschillende posten met de aan de hertog betaalde cijnzen. Hiermee kon de schrijver eeuw na eeuw teruggaan tot in het begin van de 14de eeuw. Hierdoor werd ook het stratenpatroon van de stad duidelijk. Een voorbeeld. De Lombardenpoort verwees niet naar de Lombarden, bewaard in de naam Lombardstraat. Wel naar de bewoners van de Grote en de Kleine Lombaard op de Wolmarkt, later bekend als de Van Ranst-huizen. De Peperpoort stond dan weer aan het begin van de Peperstraat. Niet de huidige, maar het deel dat heden bekend is als de Minderbroedersstraat. De Wolmarkt heet in de volksmond Baronnekensberg. De Van Ransten waren geen baronnen. De naam verwijst wel naar baron de la Viefville.

Huizen worden groter of kleiner. De Ooievaar werd vergroot met de Keizer en de Fonteinkamer. De Tinnen Schotel slorpte de Sint-Joris op. Het huidige stadhuis kwam op de plaats van 3 huizen. Meer dan 350 huizen kregen aldus geschiedenis. Het hele grondgebied werd overzichtelijk voorgesteld op 75 kadastrale kaarten. Interessant is ook de verklarende Nederlandse en Latijnse woordenlijst met de verklaring van verdwenen woorden, zoals “cleyne, heimelijkheid of stille”, onze latere WC’s. In de uitgebreide klapper komt ook de genealoog aan zijn trekken. Vorsers vinden hier namen van voorzaten terug die ze elders niet meer terugvinden.

Bekijk de klapper van deze publicatie.

Prijs

Kostprijs boek 98 €
Verzendkost (kilopost) België7,50 €
Europa26,50 €
Rest van de wereld42,50 €

Bestelformulier

Ik wil het boek met de post ontvangen. De kostprijs van het boek + de verzendkosten schrijf ik over op rekeningnummer 335-0571390-09 (IBAN BE52335057139009 - BIC BBRUBEBB).
Ik kom het boek bij de auteur afhalen (Leuvensestraat 45 te 3300 Tienen).

Ik wil dat de auteur het exemplaar signeert.

Naam*

Telefoon

Adres*

Opmerking

E-mail*

* Verplichte velden

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional