Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Tienen in vroeger tijden

Tienen in vroeger tijden Andere uitgaven.

160 bladzijden + kaart.


In dit boek grasduint de auteur in het Tiense verleden. Hierbij legt hij het accent op 4 aspecten.

In een eerste hoofdstuk belicht hij Tienen geografisch. De ligging van de stad is een geografisch gegeven, maar de keuze om op deze plaats te bouwen is een vrijwillige daad van de mens. Toch ontsnappen een aantal fysische gegevens aan onze vrije wil. Dit aspect komt aan bod in de paragraaf over de grillige Gete. Deze rivier is een getemde feeks na de aanleg van een uitgebreid riolenstelsel en de rechttrekking van vele meanders.

In een tweede hoofdstuk bespreekt de auteur de historische groei van Tienen: van marktplaats op de Avendorenheuvel tot de Veemarkt, waar vanaf 1000 de stad, gevat in een te eng keurslijf, uit haar voegen barst. De opeenvolgende omheiningen zijn in het huidige stratenplan te onderkennen. Kempeneers besteedt ook aandacht aan onze oudste wegen en de intrigerende Lovensteen.

Het derde deel is taalkundig. De toponymie bestudeert een taalkundig monument. Verder gaat het boek over het Tiense dialect.

In een laatste deel richt de schrijver zijn aandacht op het toerisme en de recreatie. In een notedop vertelt hij over de paradijselijke Viandra en over enkele bezienswaardigheden. Het boek is uitermate geschikt voor de studerende jeugd en de toevallige bezoeker van Tienen.

Prijs

Helaas, dit boek is niet meer verkrijgbaar!

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional