Al meer dan 726.000 bezoekers!

Publicaties

Nieuwste artikels

Reddelen onder de boompjes

Reddelen onder de boompjes Andere uitgaven.

100 bladzijden.


In 1976 verzamelde P. Kempeneers in een beknopt idioticon een 1000-tal woorden uit het Tiense dialect die langzaam aan verdwenen.

Omdat er een grote verwarring heerst onder de schrijvers van dialectwoordenboeken, verantwoordt de schrijver vooraf de keuze van tekens die hij gebruikt om de woorden te noteren.

Als trefwoord gebruikt hij telkens een vernederlandste vorm, gevolgd door de uitspraak in fonetische schrift. Hij schrijft als trefwoord “hond” en niet “ont” zoals de uitspraak luidt. Deze methode komt de leesbaarheid ten goede. Naast woorden die in een ruimere omgeving bekend zijn, neemt de schrijver woorden op die strikt gebonden zijn aan de Tiense regio. We denken aan straatnamen als het Strontstraatje, het Sabooike of de Beulenstraat, en aan woorden uit de suikerfabriek zoals Lamang (gevormd met het woord Allemagne dat op het kookapparaat stond).

Pikke Rega, naam voor de dood, herinnert aan de grafdelver. Dit gaat ver terug.

Op 20 januari 1827 werd Joannes Rega tot grafdelver benoemd. In 1861 werd hij opgevolgd door zijn zoon Eugène Rega.

Prijs

Helaas, dit boek is niet meer verkrijgbaar!

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional