Al meer dan 722.000 bezoekers!

Nieuwsbrieven

Publicaties

Nieuwsbrief maart 2017

Tiense Sprokkel 382: Waternamen

Het voormalige weekblad De Streekkrant-Publipers werd onlangs opgeheven en vervangen door Deze Week, bedeeld in Tienen en Sint-Truiden. Volgens de redactie passen de Tiense Sprokkels niet in dit nieuwe weekblad. Dit betekent niet dat ik geen Sprokkels of Zijsprokkels meer ga schrijven.

Waternamen 1
 
In 2014 verscheen van Jean Loicq een boek over waternamen in Wallonië en de Duitstalige regio. De auteur is lid van de Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie. Deze vereniging is tweetalig en werd in 1926 opgericht door de bekende minister Camille Huysmans. In 1982 schreef ik een doctoraat over de "hydronymie" of waternamen van het Dijle- en Netebekken. Daarom lag het voor de hand, dat ik als lid van de KCTD (Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie) zou meehelpen aan een woordenboek over de waternamen of hydroniemen in het Vlaamse landsgedeelte en Brussel. Als we de namen optellen in de Atlas der Waterlopen, samengesteld door de wet van 7 mei 1877, komen we boven de 9500 namen. Daarom besliste de commissie om het werk in 2 delen uit te geven.

Zopas verscheen bij Peeters (Leuven) deel I van "De Vlaamse Waternamen" met de namen in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan dit eerste deel werkten mee: Karel Leenders uit Den Haag (voor de kaarten), Victor Mennen voor Limburg, Bram Vannieuwenhuyze voor Brussel en ik zelf voor Antwerpen en Brabant. In het boek staan meer dan 4500 waternamen. Het is trouwens de eerste maal in ons taalgebied dat een woordenboek de waternamen opsomt en verklaart. Een aantal namen zoals Winterbeek, Zijp, Vloedgracht, Laak, Leugen, Zouw zijn specifiek voor een bepaalde regio en zijn daarom in kaart gebracht. Gekleurde foto's maken typische waterlopen in het landschap zichtbaar, zoals de splitsing van Gete en Borggracht in Tienen. Om een waterloop in eigen streek op te zoeken staat achteraan een klapper op de gemeentenamen. Voor Wommersom kom je zo op namen als Geleid, Gorse, Hakendoversebeek, Heggebronbeek, Kareelovenbeek.

Intussen is de basis gelegd voor deel II, waarin de waterlopen van de provincies Oost- en West-Vlaanderen aan bod komen. Zo bevat het tweede deel circa 5000 waternamen. De lemma's zijn opgemaakt zoals in het eerste deel. Naast de waternamen krijgen we de naam van de gemeente en de provincie, het nummer van de waterloop, oude attestaties, de beschrijving van de loop en in de mate van het mogelijke een verklaring. Veel voorkomende namen zoals geleed en zwin worden op een kaartje gezet, zodat de verspreiding ervan duidelijk wordt. De bibliografie beperken we tot de geraadpleegde werken in beide provincies. Een aantal foto's verduidelijken specifieke waterlopen. Zoals in deel I zorgt een klapper op de gemeentenamen ervoor, dat de lezer vlug kan terugvinden welke waterlopen in zijn omgeving voorkomen.

Zijsprokkel 133: Geboren in Neerlinter

Zoals bekend, is het voor genealogen moeilijk om gegevens te vinden over voorouders die in Neerlinter gewoond hebben. Een aantal aanvullingen heb ik gepubliceerd in een brochure over "De bevolking van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg". Tot de vroegere gemeente Neerlinter hoorde ook het huidige Drieslinter, vóór 1911 genoemd "Eerste, Tweede en Derde Dries", maar ook Ransberg. Dit is thans een deelgemeente van Kortenaken. Kadastraal gezien bestaat Ransberg uit de secties A en B, en de oostkant van sectie F van Neerlinter. In deze lijst noteer ik de geboorten van 1797 tot 1802 uit de oude gemeente Neerlinter, zoals wij ze vinden op de microfilm 744377, bewaard in het Rijksarchief van Leuven.

Aten, Joannes. Geboren op 1 januari 1800, zoon van Joannes Aten geboren te Bunderveld en Joanna Catharina Creten te Budingen geboren.
Beddegenoodt, Joannes Baptista. Geboren op 26 december 1799, zoon van Joannes Michaël Beddegenoodt geboren te Wersbeek en Anna Maria Smets te Meensel geboren.
Boijen, Isabella. Geboren op 20 juni 1800, dochter van Franciscus Boijen en Theresia Cnops.
Boijen, Michaël. Geboren op 30 maart 1801, zoon van Benedictus Boijen en Anna Catharina Struys.
Boijen, Petrus. Geboren op 26 juni 1800, zoon van Benedictus Boijen en Anna Catharina Struys.
Bollens, Elisabeth. Geboren op 1 april 1799, dochter van Joannes Bollens en Catharina Dangïe.
Borgers, Catharina. Geboren op 15 maart 1798, dochter van Guilielmus Borgers en Dymphna De Vos.
Borgers, Joannes. Geboren op 21 augustus 1800, zoon van Guilielmus Borgers en Anna Christina Devos.
Boyen, Anna Catharina. Geboren op 16 januari 1801, dochter van Petrus Boyen en Anna Maria Jordens.
Boyen, Carolina. Geboren op 22 januari 1802, dochter van Petrus Boyen en Anna Maria Jordens.
Boyen, Dorothea. Geboren op 28 maart 1801, dochter van Cijriacus Boyen en Anna Maria Schots.
Boyen, Guilielmus. Geboren op 25 mei 1799, zoon van Petrus Boyen en Anna Maria Jordens.
Boyen, Joannes Franciscus. Geboren op 20 augustus 1799, zoon van Ignace Boyen en Maria Schots [in het origineel staat verkeerd Seliots, een mooie verschrijving!].
Boyen, Maria Catharina. Geboren op 13 januari 1798, dochter van Henricus Boyen en Anna Maria Schots.
Boyen, Petrus. Geboren op 3 juni 1799, zoon van Benedictus Boyen en Anna Catharina Struys.
Bueken, Ludovicus. Geboren op 1 mei 1801, zoon van Nicolai Bueken en Anna Maria Lenaerts.
Coninckx, Maria Agnès. Geboren op 8 november 1801, dochter van Guilielmus Coninckx en Maria Theresia Delèvre.
Coninckx, Petrus. Geboren op 14 juni 1799, zoon van Guilielmus Coninckx en Marie Thérèse Delèvre.
Cuppens, Thérèsia. Geboren op 5 juni 1799, dochter van Catharina Cuppens.
Dierickx, Maria Theresia. Geboren op 13 januari 1801, dochter van Petrus Dierickx en Anna Maria Vineboens.
Donders, Maria Catharina. Geboren op 10 april 1801, dochter van Joannes Donders en Anna Catharina Flossij.
Dons, Bruno. Geboren op 22 maart 1801, zoon van Joannes Dons en Rosa Godons.
Dons, Maria Theresia. Geboren op 23 januari 1800, dochter van Joannes Dons en Rosa Godons.
Doulaerdt, Maria Catherine. Geboren op 4 april 1798, dochter van Walter Doulaert en Anne Catherine Claes.
Dralands, Albertus. Geboren op 1 augustus 1800, zoon van Walterus Dralands en Maria Catherina Claes.
Fardagi, Joannes [= idem als Fordoye]. Geboren op 12 april 1801, zoon van Arnoldus Fardagi en Maria Cerulens.
Fordoye, Anna Catharina. Geboren op 5 september 1798, dochter van Arnold Fordoye en Anna Maria Cerulus.
Jaques, Maria Theresia. Geboren op 22 mei 1802, dochter van Joannes Jaques en Maria Josephina Cleren.
Jonkers, Henricus. Geboren op 3 september 1799, zoon van Michaël Jonkers geboren te Ransberg en Maria Elisabeth Gyseberghs te Bost geboren.
Jordens, Joannes Franciscus. Geboren op 28 april 1800, zoon van Henricus Jordens en Anna Maria Vanherrewegen.
Jordens, Joannes Robertus. Geboren op 30 april 1802, zoon van Joannes Robertus Jordens en Maria Catharina Backx.
Jordens, Maria Joanna. Geboren op 29 mei 1801, dochter van Guilielmus Jordens en Maria Rosseels.
Jordens, Maria Theresia. Geboren op 6 februari 1799, dochter van Joannes Roberti Jordens en Maria Theresia Cockx.
Jordens, Regina. Geboren op 5 maart 1799, dochter van Guilielmus Jordens en [niet ingevuld].
Lambrechts, Joannes Franciscus. Geboren op 2 februari 1800, zoon van Augustinus Lambrechts en Joanna Devos.
Lambrechts, Joannes. Geboren op 1 juli 1798, zoon van Augustinus Lambrechts en Joanna Devos.
Lambrechts, Lambertus. Geboren op 30 augustus 1801, zoon van Augustinus Lambrechts en Joanna Devos.
Leenaerts, Angelina. Geboren op 18 september 1802, dochter van Josephus Leenaerts en Anna Marguaréta Moens.
Loosen, Catharina. Geboren op 21 oktober 1800, dochter van Franciscus Loosen en Maria Elisabetha Moens.
Loosen, Maria Catharina. Geboren op 4 augustus 1798, dochter van Gerard Loosen en Anna Catharina Matthias.
Mahoria, Maria Agnes. Geboren op 20 mei 1802, dochter van Antonius Mahoria en Maria Agnes Minten [in het origineel staat verkeerd Muertier].
Mahorien, Anna Maria. Geboren op 14 mei 1801, dochter van Antonius Mahorien en Agnès Minten.
Malroens, Maria. Geboren op 25 maart 1799, dochter van Antoon Malroens en Agnes Minten.
Matthéus, Angelina. Geboren op 16 november 1801, dochter van Henricus Mattheus en Anna Catharina Boijen.
Mattheus, Anna Elisabetha. Geboren op 15 april 1801, dochter van Joannes Franciscus Mattheus en Anna Catharina Devos.
Mattheus, Georgius. Geboren op 27 oktober 1802, zoon van Joannes Franciscus Mattheus en Anna Catharina Cuppens.
Mattheus, Petrus. Geboren op 6 april 1801, zoon van Franciscus Mattheus en Maria Cuppens.
Matthieux, Joannes Petrus. Geboren op 20 juli 1799, zoon van Joannes Franciscus Matthieux en Anna Catharina Devos.
Nagels, Elisabetha. Geboren op 23 maart 1801, dochter van Josephus Nagels en Maria Hijnterijk.
Nagels, Joannes Franciscus. Geboren op 24 oktober 1797, zoon van Joseph Nagels en Anna Maria Van Henterijk.
Pant, Isabella. Geboren op 29 december 1798, dochter van Simonis Pant en Anna Maria Van Laer.
Points, Franciscus. Geboren op 10 januari 1801, zoon van Petrus Points en Rosa Hendens.
Poleunis, Joannes. Geboren op 28 mei 1800, zoon van Guilielmus Poleunis en Anna Elisabeth Vineboens.
Poleunnis, Petrus. Geboren op 2 juni 1799, zoon van Guilielmus Poleunnis en Anna Elisabeth Vineboens.
Princen, Franciscus. Geboren op 26 november 1800, zoon van Petrus Princen en Maria Theresia Cerulus.
Princen, Joanna. Geboren op 29 december 1798, dochter van Petrus Princen en Maria Theresia Cerulus.
Pulinckx, Guilielmus. Geboren op 8 februari 1800, zoon van Lambertus Pulinckx.
Struijs, Henricus. Geboren op 26 augustus 1801, zoon van Henricus Struijs en Antonia Boyen.
Struijs, Joanna Maria. Geboren op 25 december 1802, dochter van Henricus Struijs en Antonia Boyen.
Struyf, Joannes [= idem als Struijs]. Geboren op 5 maart 1798, zoon van Henri Struyf en Antonia Boijen.
Struyf, Maria Catharina [= Struijs]. Geboren op 10 juni 1799, dochter van Henricus Struyf en Antonia Boyen.
Vaes, Henricus. Geboren op 15 november 1798, zoon van Joannes Vaes en Anna Croes.
Vaes, Maria Regina. Geboren op 16 januari 1801, dochter van Joannes Vaes en Anna Croes.
Van Erewegen, Petrus [= idem als Vanherrewegen]. Geboren op 2 april 1798, zoon van Franciscus Van Erewegen en Isabelle Boyen.
Van Esch, Petrus. Geboren op 25 maart 1798, zoon van Franciscus Van Esch en Angelina Cresens.
Van Herrewegen, Maria Catharina. Geboren op 23 april 1801, dochter van Franciscus Van Herrewegen en Isabella Boyen.
Vandenbroek, Maria Catharina. Geboren op 2 mei 1801, dochter van Adrianus Vandenbroek en Anna Catharina Ruysen.
Vandersmissen, Maria Catharina. Geboren op 12 augustus 1800, dochter van Martinus Vandersmissen en Anna Poleunis.
Vandersmissen, Maria Thérèsia. Geboren op 12 augustus 1800, dochter van Martinus Vandersmissen en Anna Poleunis.
Vanderstukken, Guilielmus. Geboren op 2 februari 1798, zoon van Arnold Vanderstukken en Anna Catharina Jordens.
Vanesch, Henricus. Geboren op 31 oktober 1800, zoon van Joannes Franciscus Vanesch en Angelina Cretens.
Was, Henricus. Geboren op 17 mei 1800, zoon van Théodorus Was en Maria Elisabetha Schots.
Willems, Egidius. Geboren op 10 mei 1801, zoon van Guilielmus Josephus Willems en Anna Catharina Mans.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional