Al meer dan 669.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

April

Nieuwe publicatie: Wommersom. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Voor de plaatsnaamkunde van Wommersom raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek.

Het boek telt 177 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 7 historische documenten, 16 plattegronden, 24 prentkaarten en foto's. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Lees meer...

Tiense sprokkel 384: Speuren in Schepengriffies

Heel wat genealogische gegevens vinden we terug in andere documenten dan parochieregisters en de burgerlijke stand. Dit is uiteraard interessant, als registers opgebrand zijn. Indexen met gegevens uit de schepengriffies zouden ons goed kunnen helpen. Zo vinden we in de schepengriffies 5214 van Neerlinter een 40-tal akten bij overlijdens (RA Leuven). Deze zijn een rijke bron voor de genealogie van deze regio.

Lees meer...

Nieuwe publicatie: Historische atlas van Wommersom

Deze historische atlas van Wommersom beschrijft alle percelen, met de oppervlakte, de aard van de bebouwing, en de eigenaars. Bovendien bevat het 16 kaarten.

Lees meer...

Bijdragen in...

In Eigen Schoon en de Brabander, januari-maart 2017 verscheen:

Plaatsnamen in Willebringen en Honsem, p. 1-36.

Zijsprokkel 135: Inwoners van Miskom in 1635

Oude documenten Het manuscript 902 in het bezit van dr. H. Jacobs te Tienen bestaat uit een bundel van 8 folio's en bevat de rekeningen van tafelmeester Henrick de Haen van het jaar 1635 met aanvullingen tot 1642. Dit document is een vervolg op nummer 901 met de rekeningen van tafelmeester Adriaen van Nerim voor de jaren 1633-1634.

Lees meer...

Nieuwsbrief april

De NIEUWSBRIEF van april 2017 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 383: De Vleughe. Nieuwe publicatie: Historische atlas van Willebringen. Zijsprokkel 134: Inwoners van Miskom in 1611.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Aarschot" en "Willebringen". De populairste pagina's zijn Nieuwe publicatie: Historische atlas van Willebringen, Tiense sprokkel 383: Vleughe, en Zijsprokkel 133: Geboren in Neerlinter.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Maart

Zijsprokkel 134: Inwoners van Miskom in 1611

Oude documenten Het manuscript nummer 900 in het bezit van dr. H. Jacobs te Tienen bestaat uit een fragment van een rekening en telt 4 folio's. Hierin vinden we o.a. de contributie van het dorp van Miskom, opgehaald door Henrick Bullens. De lijst geeft een overzicht van de bewoners van het dorp in 1611-1612. Zulke lijsten zijn interessant voor genealogen.

Lees meer...

Tiense sprokkel 383: Vleughe

Chateau de Bouillon Valkenkooi In de schepengriffies 3406 van Gooik, te raadplegen in het Rijksarchief te Leuven, komt het woord vleughe voor, dat niet zo maar in een woordenboek te vinden is. De tekst dateert van 27 oktober 1659 en staat op de folio 499. Hij werd mij medegedeeld door onderzoeker Marc Dero. Het citaat gaat over het Hof ten Berge. Volgens de context heeft het woord iets te maken met een gebouw.

Lees meer...

Nieuwe publicatie: Historische atlas van Willebringen

Deze historische atlas van Willebringen beschrijft alle percelen, met de oppervlakte, de aard van de bebouwing, en de eigenaars. Bovendien bevat het 13 kaarten.

Lees meer...

Nieuwsbrief maart

De NIEUWSBRIEF van maart 2017 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 382: Waternamen. Zijsprokkel 133: Geboren in Neerlinter.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Neerlinter". De populairste pagina's zijn Nieuwe publicatie: De Maasplassen van Kinrooi, Tiense sprokkel 381: Ooievaar, en Zijsprokkel 132: Tafel van de H. Geest in Mol.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Februari

Zijsprokkel 133: Geboren in Neerlinter

Oude documenten Zoals bekend, is het voor genealogen moeilijk om gegevens te vinden over voorouders die in Neerlinter gewoond hebben. Een aantal aanvullingen heb ik gepubliceerd in een brochure over "De bevolking van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg". Tot de vroegere gemeente Neerlinter hoorde ook het huidige Drieslinter, vůůr 1911 genoemd "Eerste, Tweede en Derde Dries", maar ook Ransberg. Dit is thans een deelgemeente van Kortenaken. Kadastraal gezien bestaat Ransberg uit de secties A en B, en de oostkant van sectie F van Neerlinter. In deze lijst noteer ik de geboorten van 1797 tot 1802 uit de oude gemeente Neerlinter, zoals wij ze vinden op de microfilm 744377, bewaard in het Rijksarchief van Leuven.

Lees meer...

Tiense sprokkel 382: Waternamen

Waternamen 1 In 2014 verscheen van Jean Loicq een boek over waternamen in WalloniŽ en de Duitstalige regio. De auteur is lid van de Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie. Deze vereniging is tweetalig en werd in 1926 opgericht door de bekende minister Camille Huysmans. In 1982 schreef ik een doctoraat over de "hydronymie" of waternamen van het Dijle- en Netebekken. Daarom lag het voor de hand, dat ik als lid van de KCTD (Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie) zou meehelpen aan een woordenboek over de waternamen of hydroniemen in het Vlaamse landsgedeelte en Brussel.

Lees meer...

Nieuwsbrief februari

De NIEUWSBRIEF van februari 2017 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 381: Ooievaar. Bijdragen in Oost-Brabant. Zijsprokkel 132: Tafel van de H. Geest in Mol.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Neerlinter". De populairste pagina's zijn Nieuwe publicatie: De Maasplassen van Kinrooi, Tiense sprokkel 381: Ooievaar, en Zijsprokkel 132: Tafel van de H. Geest in Mol.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Januari

Bijdragen in...

Verschenen in Oost-Brabant, okt-nov-dec 2016, p. 145-173:

- Toveressen in Wommersom (1627), p. 145-153.
- Cijnsboek van Joris Goossens (1635), p. 154-161.
- Vandevin uit Neerlinter, p. 162-170.
- Twee dode lichamen in Willebringen, p. 170.
- Martinus Nijs in Willebringen, p. 171-172.
- Mayken Huts huurt land van Vrouwenpark (Willebringen, 1671), p. 172.
- Oud Geld, p. 173.

Tiense sprokkel 381: Ooievaar

Ooievaar Een voorde of voort is zoals bekend een doorwaadbare plaats in een beek. Denk aan Vilvoorde, in 779 al geattesteerd als Filfurdo. Sommige geleerden denken voor het eerste lid aan een Keltische waternaam Filo. Te ver gezocht.

In Wommersom werd de Oedensvoorde aan de Oude Gete vervormd tot de Ooievaar! Lees meer...

Zijsprokkel 132: Tafel van de H. Geest in Mol

Oude documenten De gegevens komen uit een opgerold perkament met de betalingen gedaan aan de Tafel van de Heilige Geest van Mol. Het manuscript, 138 cm lang en bijna 20 cm breed, hoort toe aan dr. Hans Jacobs uit Tienen. Het is niet gedateerd, maar volgens het schrift schatten we dat het document geschreven werd rond 1320 met latere aanvullingen. Links boven is met een pen bijgevoegd: "geschrift van 't begin der 14de eeuw". Enkele uittreksels. In de namen heb ik hoofdletters geschreven.

Lees meer...

Nieuwsbrief januari

De NIEUWSBRIEF van januari 2017 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Jaaroverzicht. Nieuwe publicatie: Inwoners van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg 1702-1802. Zijsprokkel 131: Hagelslag op 3 mei 1683. Nieuwe publicatie: De Maasplassen van Kinrooi, Verdronken plaatsnamen.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Neerlinter". De populairste pagina's zijn Nieuwe publicatie: Inwoners van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg 1702-1802, Tiense sprokkel 380: Kwakkel, en Zijsprokkel 131: Hagelslag op 3 mei 1683.

Deze website bestaat sinds oktober 2006. In januari 2009 behaalde het de kaap van 100.000 bezoekers, op 25 september 2014 die van een half miljoen!

Er worden per bezoeker gemiddeld 5 pagina's bekeken, en gemiddeld komen er dagelijks meer dan 200 bezoekers op de website. Momenteel zijn er 183 mensen geabonneerd op de RSS nieuwsfeed, en ontvangen 311 mensen de maandelijkse nieuwsbrief in hun mailbox.

In 2016 zijn er 11 nieuwe Tiense sprokkels verschenen in de regionale krant de Publipers en op de website, en 17 zijsprokkels.

Er zijn drie nieuwe boeken van dr. fil Paul Kempeneers gepubliceerd:
* De Vlaamse Waternamen - Deel 1
* Inwoners van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg 1702-1802
* De Maasplassen van Kinrooi, Verdronken plaatsnamen

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional