Al meer dan 632.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

Augustus

Bijdragen in...

Verschenen in Oost-Brabant, juli-aug-sept 2016, p. 143-144:

- Gaas
- Viandra

Nieuwsbrief augustus

De NIEUWSBRIEF van augustus 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Bijdragen in... Zijsprokkel 126: Huis van Vandevin (1778).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Tiense sprokkel 377: Lyceum 2/2, Zijsprokkel 125: Twee dode lichamen in Willebringen en Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite.

Juli

Zijsprokkel 126: Huis van Vandevin (1778)

Hoek Kapucijnenplein en Langestraat In het manuscript 743 van dr. H. Jacobs vernemen we dat Joannes Franciscus Antonius Vandevin op 16 september 1778 een lege grond kocht waarop de H. Geestkapel had gestaan [zie mijn sprokkel 374]. J.F.A. Vandevin werd geboren in Neerlinter op 18 december 1749 en trouwde op 8 februari 1775 in Tienen met Maria Catharina Windelincx, aldaar geboren op 27 november 1751.

Wij die heeren ende Meesters M.W. Goelens ende J.L. Haesen, schepenen der stadt Thienen, tuijgen doen conde een jegelijck certificerende bij ende mits desen, als dat op heden desen sesthienden 7bris [= september] 1700 acht en seventigh voor ons als schepenen boven genoemt, is gecompareert Peeter De l'escaille, den welcken uijt crachte ende naer vermogen der constitutien aen hem ende allen thoonder van dien gegeven bij ende van wegens d'heer Vouwé, jngesetenen deser stad, ...

Lees meer...

Bijdragen in...

Verschenen in Eigen Schoon en De Brabander (april-juni 2016):
- Spinde, p. 274.
- Hofstad in de Pluimstraat in Brussel (1685), p. 275-276.

Nieuwsbrief juli

De NIEUWSBRIEF van juli 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 376-377: Lyceum. Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite. Zijsprokkel 125: Twee dode lichamen in Willebringen.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Lyceum". De populairste pagina's zijn Tiense sprokkel 375: Kapucijnenplein 2/2, Zijsprokkel 124: Martinus Nijs in Willebringen en Tiense Sprokkel 376: Lyceum (1-2).

Juni

Tiense sprokkels 376 en 377: Lyceum

Over de hybride naam 't Lycée (half Nederlands, half Frans) werd ik al enkele keren aangesproken. Geen enkele Tienenaar heeft dit woord ooit gebruikt. De naam komt niet van mij. Soms vraagt de Technische Dienst van de stad mij wel om advies. Het schepencollege brengt mijn voorstel dan in de gemeenteraad.

Waar ik echter letterlijk van omver val, is de historische onzin die ik in de krant lees.

Tiense Sprokkel 376: Deel 1
Tiense Sprokkel 377: Deel 2
Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite

Zijsprokkel 125: Twee dode lichamen in Willebringen

Chirurgijnen In de schepengriffies nr. 1969 (Rijksarchief Leuven) werden 2 dokters gevraagd om vast te stellen dat in Willebringen 2 dode lichamen gevonden werden. Ik zet deze goed verstaanbare tekst volledig over.

Extraordinair genecht gehouden binnen Willebringen desen 13. may 1793 coram Jan Wouters ende Hendrick Cayberghs schepenen.

Lees meer...

Nieuwsbrief juni

De NIEUWSBRIEF van juni 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 374-375: Kapucijnenplein. Zijsprokkel 124: Martinus Nijs in Willebringen.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Tiense Sprokkel 374: Kapucijnenplein (1-2), Zijsprokkel 123: Cijnsboek van Joris Goossens (1635) en Tiense sprokkel 375: Kapucijnenplein 2/2.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional